Veiligheidskundige inzet

Dit kan onder andere voor:
Werkplek inspecties op de projectlocatie

Behoefte aan een werkplek inspectie door een extern persoon? Laat eens iemand kritisch kijken naar uw bouwlocaties en zet medewerkers weer op scherp door de bevindingen duidelijk en helder te communiceren. Geef de leidinggevenden handvaten.

 

Projectbegeleiding door veiligheidskundige

Op uw verzoek wordt periodiek een veiligheidskundige ingezet op het project om naleving van veiligheidsregels te controleren en terug te koppelen aan de leidinggevenden. Indien gewenst met terugkoppeling aan de directie.

 

Toetsing V&G plan

Dient uw V&G plan getoetst te worden? Of wilt u uw V&G plan laten toetsen of het nog voldoende actueel is? We doen het graag!

 

Uitvoeren van een RI&E inclusief plan van aanpak en toetsingsverklaring

Ieder bedrijf met één of meer medewerkers is verplicht over een RI&E en plan van aanpak te beschikken.  Onze veiligheidskundigen kunnen niet alleen de RI&E en het plan van aanpak voor u opstellen, maar ook de middelen aanleveren om te voldoen aan de ARBO-wet zodat het voor u een praktisch en werkbaar geheel wordt.

 

We verzorgen tevens de toetsing van de RI&E door een kerndeskundige (< 25 medewerkers) of door een Arbo dienst (> 25 medewerkers). Eén aanspreekpunt voor alles.

LinkedIn

Deze website wil gebruik maken van cookies.