Veiligheidskundige begeleiding

Werkplek inspecties op de projectlocatie

Behoefte aan een werkplek inspectie door een extern persoon? Laat eens iemand kritisch kijken naar uw bouwlocaties en zet medewerkers weer op scherp door de bevindingen duidelijk en helder te communiceren. Geef de leidinggevenden handvaten.

 

Projectbegeleiding door ervaren veiligheidskundige

Op uw verzoek wordt periodiek een veiligheidskundige ingezet op het project om naleving van veiligheidsregels te controleren en terug te koppelen aan de leidinggevenden. Indien gewenst met terugkoppeling aan de directie.

 

Veiligheidskunde op management- en uitvoerend niveau

Als opdrachtgever of hoofdaannemer bent u verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. Onze veiligheidskundigen kunnen veel taken van u overnemen en u adviseren over de juiste afhandeling daarvan. Ze zijn getraind op het integraal managen van veiligheidsbeleid voor projecten en gewend om zelfstandig en proactief de grote lijnen uit te zetten.

 

Wanneer er in de voorbereidingsfase bijvoorbeeld een risico inventarisatie en evaluatie nodig is of wanneer uw opdrachtgever op korte termijn een veiligheidsplan of specifieke risicobeheersmaatregel eist, ondersteunen zij u graag op zowel management- als uitvoerend niveau.

 

Inzet veiligheidskundige bij saneringen (BRL 7000)

Bij saneringen is het in voorkomende gevallen conform de CROW 400 een eis dat een middelbare of hogere veiligheidskundige betrokken is bij het werk. Dit kan zijn voor een startwerk vergadering, toezicht of toetsing van het V&G plan. Door een groot aanbod aan veiligheidskundigen bieden wij u hiermee de oplossing. Vakbekwame, praktische mensen die op gerichte wijze invulling geven aan de eisen en u als klant voorop stellen.

 

Toetsing V&G plan

Dient uw V&G plan getoetst te worden? Of wilt u uw V&G plan laten toetsen of het nog voldoende actueel is? We doen het graag!

 

Opstellen en toetsing van de RI&E inclusief plan van aanpak

Ieder bedrijf met één of meer medewerkers is verplicht over een RI&E en plan van aanpak te beschikken.  Onze veiligheidskundigen kunnen niet alleen de RI&E en het plan van aanpak voor u opstellen, maar ook de middelen aanleveren om te voldoen aan de ARBO-wet zodat het voor u een praktisch en werkbaar geheel wordt.

 

We verzorgen tevens de toetsing van de RI&E door een kerndeskundige (< 25 medewerkers) of door een Arbo dienst (> 25 medewerkers). Eén aanspreekpunt voor alles.

Deze website wil gebruik maken van cookies.