Privacyverklaring

Privacyverklaring

In  deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe we uw bedrijfs- en/of persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken,  bewaren en beschermen.


Identiteit:

Heerkens Bedrijfskundig Ingenieursbureau BV

Heerkens Bedrijfskunde BV

Heerkens Opleidingen BV incl. ProSanitas.

Dorshout 7

5462GL Veghel

Tel. 0413-36 33 34 / e-mail: info@heerkens.com 


Welke persoonsgegevens het betreft:

Door gebruik te maken van onze diensten accepteert u de voorwaarden van deze Privacyverklaring, geeft u ons toestemming uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken, te bewaren en te beschermen zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

We verzamelen, verwerken en bewaren persoonlijke gegevens van contactpersonen en/of cursisten zodra u van onze diensten gebruikt maakt. Zonder de vereiste gegevens kunnen we onze dienst niet verlenen. We verzamelen, verwerken en bewaren alleen wat voor onze dienstverlening noodzakelijk is.

 

We gebruiken deze gegevens om: onze diensten uit te kunnen voeren en u op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Indien van toepassing worden gegevens verwerkt t.b.v. van derde partijen mits zij onderdeel uitmaken van onze dienstverlening.


Toestemming:

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de AVG. Indien verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan heeft u altijd het recht om de toestemming in te trekken.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens:

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als we dat nodig en relevant achten voor onze dienstverlening.

De door ons verzamelde, verwerkte en bewaarde gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld of verkocht. Ze worden alleen gebruikt voor onze eigen dienstverlening binnen de genoemde bedrijven en aan ons gelieerde bedrijven voor het uitvoeren van onze diensten.


Op verzoek verwijderen we uw bij ons bekende persoonsgegevens. Stuur hiervoor een e-mail aan info@heerkens.com met een verzoek om verwijdering.

 

Rechten:

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten, zoals het verzoek om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

 

Klacht:

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in de Privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

 

Bij deze Privacyverklaring zijn tevens onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek sturen we u deze toe.

 

Vragen:

Voor vragen en/of opmerkingen inzake de Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via het reguliere telefoonnummer of e-mail adres op onze website heerkens.com

LinkedIn

Deze website wil gebruik maken van cookies.