Klachten melding

Ondanks dat we alles op alles zetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn kan het voorkomen dat onze dienstverlening niet naar wens verloopt en u een klacht heeft. Meldt het ons, want dit biedt ons de kans om verbeteringen door te voeren.


Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband

houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijk Rechter.


Omschrijf hieronder uw klacht zo duidelijk mogelijk. We nemen binnen uiterlijk twee werkdagen contact met u op om de klacht te bespreken en tot een oplossing te komen. We streven er naar de klacht uiterlijk binnen 10 werkdagen af te handelen. Úiteraard kunt u ook de klacht telefonisch of per directe e-mail aan ons melden.

LinkedIn

Deze website wil gebruik maken van cookies.