Veilig werken met de hef- en/of reachtruck, e-learning - Pools

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Poolse medewerkers die een hef- en/of reachtruck besturen en het theorie gedeelte via e-learning eigen willen maken.


Opzet van de e-learning

De deelnemers ontvangen een inlogcode en kunnen dan overal waar gewenst 24/7 de lesstof bestuderen mits er internetverbinding is. Op afgesproken datum wordt eerst de schriftelijke toets afgenomen en daarna de praktijktoets. De lesstof is uiteraard in het Pools.


Cursusduur toetsen
Theorie examen 30 minuten, praktijk in groepjes van 2 deelnemers waarvan de duur afhankelijk is van de ervaring. Mogelijke cursusdagen zijn van maandag t/m zaterdag.

 
Examen/toets
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets en een beoordeling voor het practicum.


Certificaat
Na het met goed gevolg afleggen van de toets en het practicum, ontvangen de deelnemers een digitaal certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

 

 

Interesse?
Neem contact met ons op voor meer informatie: mail naar info@heerkens.com of bel naar 0413 - 36 33 34

 

Grupa docelowa

Kurs przeznaczony jest dla polskich pracowników, którzy obsługują wózki widłowe i/lub wózki wysokiego składowania i chcą opanować część teoretyczną w formie e-learningu.

 

Projekt e-learningu

Uczestnicy otrzymują kod logowania i mogą studiować materiał kursu w dowolnym miejscu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pod warunkiem, że mają połączenie z Internetem. W ustalonym terminie najpierw odbywa się test pisemny, a następnie praktyczny. Materiały dydaktyczne są oczywiście w języku polskim.

 

Czas trwania kursu testowego

Egzamin teoretyczny 30 minut, praktyka w grupach 2-osobowych, której czas trwania zależy od doświadczenia. Możliwe dni kursu to od poniedziałku do soboty.

 

Egzamin/test

Kurs kończy się pisemnym testem i oceną z części praktycznej.

 

Certyfikat

Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu i części praktycznej uczestnicy otrzymują certyfikat cyfrowy ważny 5 lat.

 

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: wyślij e-mail na adres info@heerkens.com lub zadzwoń pod numer 0413 - 36 33 34

LinkedIn

Deze website wil gebruik maken van cookies.