Bijscholing TCVT (module A, B, C, D)

Doelgroep 
Houders van een persoonscertificaat TCVT die in periode van vijf jaar in totaal 2 dagen scholing moeten volgen.

De cursus telt mee voor 7 uur Nascholing Code 95.


Inhoud
Tijdens de bijscholingscursus TCVT leert u gebruik te maken van de nieuwste ontwikkelingen op uw vakgebied. Het doel hiervan is het borgen van uw vakbekwaamheid. Onder leiding van de trainer maakt u, samen met een paar andere cursisten, diverse opdrachten. Daarna discussiëren jullie over deze opdrachten. Als u actief deelneemt aan deze bijscholing, wordt u positief beoordeeld.


De bijscholingslessen bestaan uit vier modules:

  1. Werkvoorbereiding en uitvoering
  2. Hijsgereedschappen
  3. Veiligheid en milieu
  4. Onderhoud en storingen


Cursusduur 
De cursus duurt 1 dag per 2 modules.


Locatie
Verschillende locaties in Nederland.


Deelnemers 
Maximaal 20 deelnemers.


Niveau
U dient in het bezit te zijn van een geldig persoonlijk TCPR-boekje.


Certificaat
Indien de bijscholingsdag met positief gevolg wordt afgesloten en de kandidaat heeft de registratie van het praktijkregisterboekje door werkgever drie-maandelijks geverifieerd en geparafeerd komt de kandidaat na vijf jaar weer in het bezit van een geldig TCVT-persoonscertificaat.


Extra informatie

  • twee scholingsdagen (of 4 dagdelen) dienen te worden gevolgd
  • 1e scholingsdag dient te worden gevolgd in de eerste 36 maanden van de certificatieperiode van 5 jaar
  • 2e scholingsdag dient te worden gevolgd na de 36e maand van de certificatieperiode van 5 jaar (binnen de 60 maanden)
  • van de gevolgde scholing dient de deelnemer een bewijs van deelname te ontvangen en wordt de deelname aangetekend in het TCPR-boekje.

 

 

Interesse?
Neem contact met ons op voor meer informatie: mail naar info@heerkens.com of bel naar 0413 - 36 33 34

LinkedIn

Deze website wil gebruik maken van cookies.