Hoogwerkerbediening, e-learning

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor personen die beroepsmatig werken of gaan werken met een hoogwerker en het theorie gedeelte via e-learning eigen willen maken.


Opzet van de e-learning

De deelnemers ontvangen een inlogcode en kunnen dan overal waar gewenst 24/7 de lesstof bestuderen mits er internetverbinding is. Op afgesproken datum wordt eerst de schriftelijke toets afgenomen en daarna de praktijktoets. 


Inhoud

De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. In het theoretische deel, wat men via e-learning bestudeert, komen de volgende aspecten aan bod zoals o.a. theoretische kennis van een hoogwerker, soorten hoogwerkers, mogelijkheden, belasting, veiligheid, opstelling.Tijdens het practicum verricht men onder toezicht van de docent bepaalde handelingen met de hoogwerker (bepalen mogelijke belastingen en het juist opstellen van de hoogwerker).


Cursusduur

Schriftelijke toets is 30 minuten, praktijk afhankelijk van het aantal typen hoogwerkers. Mogelijke dagen van maandag t/m zaterdag.


Locatie
Op iedere gewenste locatie in Nederland.


Niveau
Geen vooropleiding vereist, ervaring is wenselijk.


Examen/toets
Voor aanvang van het praktijkgedeelte is er een schriftelijke toets. Het praktijkgedeelte wordt ook getoetst.


Certificaat
Na het met goed gevolg afleggen van de bijbehorende toets, ontvangen de deelnemers een certificaat met de geldigheid van 5 jaar. Op het certificaat wordt vermeld met welke hoogwerker de praktijk gedaan is, alleen doorvoor is het certificaat ook geldig.

 

 

Interesse?
Neem contact met ons op voor meer informatie: mail naar info@heerkens.com of bel naar 0413 - 36 33 34

Deze website wil gebruik maken van cookies.