Specifieke Deskundigheid Winterdienst (gladheidsbestrijding) (CCV / 7 uur - U38-1)

Doelgroep

De cursus Specifieke Deskundigheid Winterdienstis bedoeld voor personen die door overheden verplicht worden gesteld in het bezit te zijn van een certificaat voor gladheidsbestrijding. Deze cursus kan meetellen voor 7 uur verplichte Nascholing Code 95 (cursus U38-1).


Inhoud
Gladheid, organisatie van de gladheidbestrijding, gladheid voorspellen, strooimateriaal, materieel, hoeveelheid en technieken, gladheidbestrijding op vliegvelden, effecten van dooimiddelen, juridische aspecten en arbeidsomstandigheden.

De inhoud van de opleiding is afgestemd op de CROW-publicatie 283 en voldoet aan de eisen van Rijkswaterstaat.


Cursusduur
1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk. Mogelijke cursusdagen zijn van maandag t/m zaterdag. Aan het theoriedeel mogen maximaal 16 chauffeurs deelnemen en aan het praktijkgedeelte maximaal 8 per docent (bij 16 deelnemers 2 docenten). Voor het praktijkgedeelte dient één strooiwagen per 8 deelnemers aanwezig te zijn.

 


Certificaat
Na het met goed gevolg afleggen van de cursus, ontvangen de deelnemers een CROWKEUR certificaat en pasje op naam met een geldigheid van 5 jaar.

 

 

Interesse?
Neem contact met ons op voor meer informatie: mail naar info@heerkens.com of bel naar 0413 - 36 33 34

Deze website wil gebruik maken van cookies.