Advisering


We verzorgen een breed pakket op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu.

Onze aanpak komt neer op: helderheid, betrokkenheid en toegankelijkheid.


Vooral voor certificatie hebben korte trajecten de voorkeur waarbij de huidige werkwijze van het bedrijf zo veel mogelijk gehandhaafd blijft.


Onze kernactiviteiten op het gebied van advisering zijn:

 • ISO-9001
 • ISO-14001
 • VCA*/VCA** (VGM Checklist Aannemers)
 • VCA Petrochemie
 • CO2 Prestatieladder
 • CO2 Footprint opstellen
 • MVO Wijzer
 • PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen)
 • GMP (Good Manufacturing Practice) B3 + B4.1
 • VKL (Voedsel Kwaliteit Loonwerk)
 • BRL SIKB 7000 (saneren verontreinigde grond)
 • BRL SVMS 007 (veilig slopen)
 • BRL 6000 (installatie techniek)
 • BRL 2506 (puin granulaat)
 • BRL 9334 (kwaliteit straatwerk) 
 • BRL 9335 (grond transport en opslag)
 • Risico inventarisatie en evaluatie (incl. toetsing)
 • Uitvoeren van interne audits en werkplekinspecties
 • Houden van startwerkinstructies
 • Houden van toolboxmeetings
 • Onderhouden en bijhouden van systemen
 • Praktijkoefening bedrijfsnoodplan