Certificatie advies

We verzorgen een breed pakket op het gebied van kwaliteit, veiligheid, Arbo en milieu. Onze aanpak komt neer op: helderheid, betrokkenheid en toegankelijkheid. 

Vooral voor certificatie hebben korte trajecten de voorkeur waarbij de huidige werkwijze van het bedrijf zo veel mogelijk gehandhaafd blijft.


Onze kernactiviteiten op het gebied van advisering zijn:

 • ISO-9001
 • ISO-14001
 • VCA*/VCA** (VGM Checklist Aannemers)
 • VCA Petrochemie
 • Safety Culture Ladder (SCL)
 • Safety Culture Ladder LIght (SCL-Light)
 • Approved Self Assessment SCL (SCL-ASA)
 • CO2 Prestatieladder (middelgroot tot en met trede 5)
 • BRL SIKB 7000 (saneren verontreinigde grond)
 • BRL SVMS 007 (veilig slopen)
 • BRL 6000 voor zowel elektro, gas- en watertechniek incl grondgebonden warmtepompen (BRL 6000-21) en gasverbrandingstoestellen (BRL 6000-25)
 • SCIOS scope 1, 2, 8, 10 en 12
 • BRL 100 (F-Gassen certificering)
 • BRL 9334 (kwaliteit straatwerk) 
 • Opstellen risico inventarisatie en evaluatie (incl. toetsing)
 • Uitvoeren van interne audits en werkplekinspecties
 • Geven van voorlichting over specifieke onderwerpen voor groepen medewerkers
 • Onderhouden en bijhouden van management systemen op alle bovengenoemde normen

LinkedIn

Deze website wil gebruik maken van cookies.