ZZP-ers met VCA diploma

29 1 2014
U bent ZZP-er. Heeft u nu B-VCA of VOL-VCA nodig?

Welke VCA diploma een ZZP-er moet halen is afhankelijk van op welke manier hij werkzaam is bij zijn opdrachtgever.


Er zijn twee mogelijkheden:


ZZP-er als onderaannemer

De ZZP-er werkt als onderaanemer voor de aannemer en heeft voor een vaste prijs een deel van het werk aangenomen. Naast andere arbo zaken is in dit geval een VOL VCA diploma verplicht.


Zzp’er als inleenkracht

Als een zzp’er zich niet als onderaannemer, maar als (tijdelijke) medewerker verhuurt, gelden voor hem alle regels en voorwaarden zoals die gelden voor uitzendkrachten of medewerkers. De ZZP-er heeft dan genoeg aan een B-VCA diploma.


Andere arbo zaken voor de ZZP-er als onderaannemer zijn voor VCA gecertificeerde opdrachtgevers:

Een zzp’er kan zelf nooit VCA gecertificeerd zijn. Toch kunt een VCA gecertificeerde aannemer een zzp’er als onderaannemer inschakelen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Een zzp’er heeft geen onderaannemers, ingehuurden of uitzendkrachten
  • De zzp’er moet het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben en, zo nodig de kwalificaties zoals vermeld in de SSVV Opleidingengids
  • De zzp’er moet een eigen VGM-Risico-Inventarisatie en –Evaluatie hanteren
  • Materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen van de zzp’er moeten gekeurd zijn conform vraag 10.2 van de VCA
  • Als hoofdaannemer toetst u of de werkzaamheden van de zzp’er voldoen aan de eisen van VCA op de werkvloer. U moet dit ook kunnen aantonen.

 (bron: vca.nl)Terug naar nieuwsoverzicht