Nieuwe cursus: Het Nieuwe Draaien (HND)

14 4 2014
Het Nieuwe Draaien (HND)

Als reductie initiatief voor de CO2 Prestatieladder en in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), waarbij CO2 reductie en  duurzaamheid speerpunten zijn, hebben we een nieuwe cursus ontwikkeld: Het Nieuwe Draaien.


Het efficiënt en effectief gebruik van grondverzetmachines levert u al snel een besparing op van circa 10% op de brandstofkosten.

Daarnaast wordt de uitstoot van fijnstof beduidend gereduceerd. Afgezien van het feit dat deze cursus vaak in aanbestedingen wordt voorgeschreven, kan men deze cursus tevens opvoeren als initiatief voor de CO2 prestatieladder.

In deze cursus worden de deelnemers op de hoogte gebracht van het slim inzetten van het benodigde vermogen, tijdig uitschakelen van de machine en een slimme werkaanpak en planning. Terug naar nieuwsoverzicht