Herziening ISO 14001-norm

21 5 2013
De NEN-normcommissie voor milieumanagement heeft recent de zogenaamde committee draft (CD) voor ISO 14001 besproken. Deze CD-versie is opgesteld door de internationale ISO-werkgroep voor milieumanagement. We hebben de belangrijkste verschillen voor u op een rij gezet.

Stand van zaken herziening ISO 14001-norm

De NEN-normcommissie voor milieumanagement heeft recent de zogenaamde committee draft (CD) voor ISO 14001 besproken. Deze CD-versie is opgesteld door de internationale ISO-werkgroep voor milieumanagement. Hieronder treft u de belangrijkste verschillen tussen de CD-versie en de huidige ISO 14001-norm aan. Er kan echter nog veel veranderen.


Belangrijke verschillen

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Een andere opbouw van de hoofdstukken in de norm. Deze worden straks gelijk voor alle managementsysteemnormen. Ook de ISO 9001-norm wordt namelijk herzien.
  • Identificeren van ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie die mogelijk van invloed zijn op het milieubeleid.
  • Betrokkenheid van het topmanagement is explicieter gemaakt.
  • De ketenbenadering wordt op verschillende plaatsen sterker verwoord.
  • De introductie van het begrip ‘risico’.
  • Prestatie-indicatoren moeten worden gebruikt om de realisatie van doelstellingen beter te kunnen volgen.
  • De wijze waarop de naleving van wet- en regelgeving moet worden beoordeeld is uitgebreider beschreven.
  • Externe communicatie en de kwaliteit van de milieu-informatie krijgt meer aandacht.

Vervolg

De committee draft is een van de stappen in het ontwikkeltraject dat ISO hanteert. Na deze CD-versie volgen nog twee tot drie versies voordat er sprake is van een definitieve norm. Er kan dus nog veel veranderen. De nieuwe norm wordt in 2015 verwacht. Eind juni is er een nieuwe onderhandelingsronde en wordt duidelijk in hoeverre de bovenstaande punten gehandhaafd worden. 
Terug naar nieuwsoverzicht